Sessielimiet

From Chat4AllFAQ
Jump to: navigation, search

Op het Chat4All IRC netwerk hebben we 2 sessie limieten actief. Een globaal netwerk limiet dat door de services in de gaten gehouden wordt, en een per-server limiet.

In de praktijk betekent dit dat we alleen maar een maximum van 5 gelijktijdige verbindingen vanaf 1 IP toestaan over het gehele netwerk.

Alle overvloedige verbindingen zullen automatisch geweigerd worden, en als je herhaaldelijk blijft proberen te verbinden met meer dan gelijktijdige verbindingen vanaf 1 IP dan toegestaan, dan riskeer je een automatische IP-Serverban (Akill) op je gehele connectie voor een beperkte duur, om verdere 'hammering' van ons netwerk te voorkomen.

Als je denkt een geldige reden te hebben om meer gelijktijdige connecties te hebben dan onze huidige sessielimieten toestaan, dan kan je een support ticket openen op ons support portaal. Mocht een uitzondering toegewezen worden, dan zal waarschijnlijk het netwerk limiet voor jouw IP verhoogd worden, wat betekent dat je je verbindingen moet verdelen over onze aparte servers. Alleen in zeer zeldzame gevallen maken we ook een server sessie limiet uitzondering.