NL/ZBot

From Chat4AllFAQ
Jump to: navigation, search

ZBot is een module voor BotServ waarmee uitleg over bepaalde sleutelwoorden kan worden gedefinieerd.

Activeren van ZBot

Alleen de Founder (oprichter/stichter) van een kanaal kan de ZBot module voor zijn/haar kamer activeren:

 /BOTSERV SET #kamernaam ZBOT ON

Stel, je kamer heet #voca, dan voer je dus uit:

 /BOTSERV SET #voca ZBOT ON

De-activeren kan ook alleen maar door de Founder gedaan worden:

 /BOTSERV SET #kamernaam ZBOT OFF

Voor de kamer #voca zou dat dus zijn:

 /BOTSERV SET #voca ZBOT OFF

Fantasy Commando's

Als de ZBot module actief is in een kanaal, en de BotServ bot bevindt zich in het kanaal, dan kunnen er commando's uitgevoerd worden door de commando-tekst in het kanaal te tikken. Niet iedereen heeft toegang tot alle commando's, vandaar het volgende overzicht:

Iedereen

!zhelp
Toont de help informatie van ZBot
? <sleutelwoord>
Toont de betekenis voor het opgegeven <sleutelwoord>
Bijvoorbeeld: ? help
?? <sleutelwoord>
Toont de betekenis en whoset statistieken voor het opgegeven <sleutelwoord>
Bijvoorbeeld: ? help
!whoset <sleutelwoord>
Toont door wie en wanneer het sleutelwoord is gedefinieerd en hoe vaak het is opgevraagd
Bijvoorbeeld: !whoset help
!stats
Toont statistieken over de ZBot database, zoals het aantal opvragingen en het aantal sleutelwoorden
!last <aantal>
Toont <aantal> laatste sleutelwoorden die de bot heeft geleerd
Voor de laatste 25 definities is dit bijvoorbeeld: !last 25

AOPs en hoger

De volgende commando's zijn alleen beschikbaar voor AOPs, SOPs en de Founder (oprichter/stichter) van het kanaal.

!learn <sleutelwoord> <betekenis>
Leer de bot een <betekenis> voor het opgegeven <sleutelwoord>
Bijvoorbeeld: !learn help Als je IRC help wilt, ga dan naar #help


Founder (oprichter)

Deze commando's kunnen alleen gebruikt worden door de Founder (oprichter/stichter) van het kanaal.

!forget <sleutelwoord>
Stelt je in staat om de bot een sleutelwoord te laten vergeten
Bijvoorbeeld om sleutelwoord 'help' te vergeten: !forget help
!replace <sleutelwoord> <nieuweBetekenis>
Geeft <sleutelwoord> een nieuwe <betekenis>
Om de betekenis van sleutelwoord help bijvoorbeeld te veranderen: !replace help Voor technische IRC ondersteuning, ga naar #help
!append <sleutelwoord> <betekenis>
Voegt een nieuwe <betekenis> toe aan het einde van een bestaand <sleutelwoord>
Om bijvoorbeeld ' op Chat4All' toe te voegen aan de huidige betekenis van sleutelwoord help, tik je:
!append help op Chat4All
!rename <oudSleutelwoord> <nieuwSleutelwoord>
Stelt je in staat een sleutelwoord te hernoemen
Om sleutelwoord help te hernoemen naar irchelp tik je: !rename help irchelp
!lock <sleutelwoord>
Zorgt ervoor dat alleen jij het <sleutelwoord> kan aanpassen
Bijvoorbeeld: !lock irchelp
!unlock <sleutelwoord>
Geeft het <sleutelwoord> weer vrij
Bijvoorbeeld: !unlock irchelp

Kort overzicht

  • Alleen kamer-eigenaren/stichters kunnen !forget, !replace, !rename, !lock, !unlock en !append in hun kamer gebruiken.
  • Alleen AOP/SOP/Stichters kunnen !learn gebruiken.
  • Iedereen kan !whoset, !stats, !last, ? en ?? gebruiken.