RegistreerNick

From Chat4AllFAQ
Revision as of 00:33, 8 May 2012 by FiXato (talk | contribs) (Stap Vier: Blijven Inloggen: Updated expiration time)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Introductie

Op het Chat4All Netwerk is het mogelijk om je gebruikersnaam (verder aangeduid als nickname) te registreren.

Door je nickname te registreren, zorg je ervoor dat niemand zomaar je nickname kan gebruiken. Tevens heb je na registratie toegang tot onze andere services, zoals onder andere ChanServ (voor kamerregistratie en -beheer), MemoServ (voor het versturen en lezen van memo-notities) en HostServ (voor het beheer van zogenaamde VHosts).

Enige Opmerkingen

Alle opdrachtcommando's die je hier ziet, dienen ingetypt te worden in je chat-scherm (bij voorkeur in het Status-scherm van je IRC Chat Programma. Indien je niet snapt wat ik hiermee bedoel; het is vaak het eerste scherm/tabblad, welke verschilt van het scherm waar je meestal in chat. Typ anders gewoon alle opdrachtcommando's waar je normaal al je tekstberichten naar je mede-chatters typt.

BELANGRIJK: Wees er altijd zeker van dat je een schuine, voorwaartse streep (ook wel het slash-karakter genoemd) / helemaal aan het begin van de commano's hebt getikt. Die / staat er niet voor niets bij, dus neem die a.u.b. dus over.

Stap Een: Registreren via NickServ

Deze eerste stap is vrij simpel. Bedenk eerst een wachtwoord voor je nickname, deze heb je later nodig zodat NickServ je herkent als eigenaar van je nickname. Zodra je een wachtwoord hebt bedacht, mag je deze invullen in de volgende opdrachtregel

 /msg NickServ Register VervangDitMetWachtwoord HierJeEmailAdres

Je zal dus VervangDitMetWachtwoord moeten vervangen met het wachtwoord dat je hebt gekozen.
(Opmerking: een wachtwoord is hoofdletter-gevoelig. Dit betekent dat Password, PASSWORD en passWORD allemaal verschillende wachtwoorden zijn..)

Ook dien je HierJeEmailAdres te vervangen met je eigen werkende e-mailadres. (Het liefste geen hotmail-adres, aangezien hotmail onze registratiemails nog wel eens niet door het spamfilter laat). (Het e-mailadres dient valide/werkend te zijn, aangezien hier straks een confirmatie code naartoe gestuurd wordt..)

Als alles goed gaat, zou je nu een prive-notificatie van NickServ moeten krijgen dat lijkt op:

NickServ : A passcode has been sent to Jouw@E-MailAdres, 
please type /msg NickServ confirm <passcode> to complete registration

Hier staat dus dat een confirmatiecode is gestuurd naar jouw e-mailadres en dat je die code met /msg NickServ confirm <confirmatiecode> zal moeten gebruiken om je registratie te voltooien, maar meer hierover in de volgende stap.

Stap Twee: Bevestigen nickname-registratie

Zodra je de eerste stap voltooid hebt, mag je je e-mail openen om te kijken naar het confirmatie-mailtje dat naar het e-mailadres is gestuurd dat je hebt opgegeven. De e-mail (welke in het Engels is, aangezien dat de standaard ingestelde taal voor onze services is op de server. Wees maar niet bang, dit kan je later veranderen in Nederlands) zal er ongeveer zo uit zien:

Onderwerp: Nickname Registration (JeNickname)
Van: registration (AT) chat4all (DOT) org
Inhoud:
----
Hi,
You have requested to register the following nickname JouwNickname.
Please type " /msg NickServ confirm 50m3c0d3h3r3 " to complete registration.
If you don't know why this mail is sent to you, please ignore it silently.
PLEASE DON'T ANSWER TO THIS MAIL!
chat4all administrators.

natuurlijk zal de confirmatiecode anders zijn ;)

Voor alle duidelijkheid is hier een persoonlijke vertaling van het bovenstaande e-mailtje:

Hoi,
Je hebt zojuist een registratie van de nickname JouwNickname aangevraagd.
Typ a.u.b. " /msg NickServ confirm 50m3c0d3h3r3 " om de registratie te voltooien
Als je niet weet waarom dit mailtje naar je is gestuurd, negeer het dan a.u.b.
REAGEER ALSJEBLIEFT NIET OP DEZE MAIL!
Chat4All Administratie

zoals eerder vermeldt, zal jouw confirmatiecode anders zijn!

Kortom, volg gewoon de instructies op, kopieer alles tussen de twee "dubbele aanhalingstekens", m.a.w. de tekst uit je e-mail die lijkt op: /msg NickServ confirm 50m3c0d3h3r3 naar je chatwindow.
(Probeer de tekst bijvoorbeeld te selecteren, met de rechtermuisknop erop klikken en 'kopieer' aanklikken en vervolgens in je chatscherm de toetscombinatie CTRL en V te gebruiken. Werkt dit niet, typ dan met de hand alles EXACT over. Let op verschil in hoofdletters (de hoofdletter i (I) en de kleine letter L (l) willen nog wel eens op elkaar lijken)en het verschil tussen een 0 (nul) en o (de letter o) en O (de hoofdletter O).

Je zou nu weer een privebericht moeten krijgen van NickServ, ditmaal met het bericht dat je registratie voltooid is:

NickServ : Nickname JouwNickname registered under your account: *jouw@*.host.naam
NickServ : Your password is JouwWachtwoord - remember this for later use.

Onderstaande is een vrije vertaling van bovenstaande:

NickServ : Nickname JouwNickname is geregistreerd onder jouw account: *jouw@*.host.naam
NickServ : Je wachtwoord is JouwWachtwoord - onthoud dit voor later gebruik.

Mocht je desondanks een ander bericht krijgen, waarin staat dat de opgegeven confirmatie code incorrect is, dan moet je controleren of je misschien de code verkeerd hebt overgetikt. Zoals eerder gezegd, een nul en de letter o kunnen op elkaar lijken, zo ook het cijfer één (1), de hoofdletter i (I) en de kleine letter L (l).
De beste manier om deze tikfouten te voorkomen, is door de tekst in je e-mail te selecteren, vervolgens de CTRL-toets ingedrukt te houden en vervolgens (terwijl je de CTRL nog vasthoudt) op de C-toets te drukken. Je mag beiden nu weer loslaten. Hiermee heb je de tekst gekopieerd.
Ga nu naar je chatscherm en houdt de CTRL-toets weer ingedrukt en druk deze keer de v-toets eenmalig erbij in. De gekopieerde tekst zou nu in je chatscherm geplakt zijn. (let op.. sommige 'chatapplets' op websites ondersteunen 'plakken' van tekst niet. Hier zal je dan toch echt alles handmatig en letterlijk over moeten typen..)

Stap Drie: Nederlands instellen

Als je graag hebt dat je alle berichten van de services (zoals NickServ en ChanServ) in het Nederlands ziet, dan kan je dat met het volgende commando instellen:

 /msg NickServ Set Language 10 

Je krijgt nu als het goed is het volgende bericht te zien:

 Notice: NickServ: Taal veranderd in Nederlands.

Stap Vier: Blijven Inloggen

Goed zo! Je nickname is (als je alle stappen hebt opgevolgd) nu waarschijnlijk registreerd! Echter, je moet niet vergeten tenminste éénmaal per 50 dagen in te loggen met je nickname, anders zal je account weer verlopen en vrijkomen zodat iemand anders er gebruik van kan maken.

Hoe log je in? Het is vrij simpel! Elke keer als je verbinding maakt met de chatserver, en je gebruikt je geregistreerde nickname, dan zal NickServ je helpen herinneren te identificeren.

Notice: [NickServ] Deze nickname is geregistreerd en beschermd. Als het jouw
Notice: [NickServ] nick is, type /msg NickServ IDENTIFY wachtwoord. Zo niet,
Notice: [NickServ] kies een andere nick.
Notice: [NickServ] Als je niet binnen 20 seconden je nick verandert, verander ik je nick.

NickServ vertelt je hier eigenlijk al duidelijk wat je moet doen, dus gaan we gewoon haar instructies opvolgen ;)
Het enige dat je moet doen is het volgende intikken:
/msg NickServ IDENTIFY HierJeWachtwoord
(en natuurlijk vervang je HierJeWachtwoord met het wachtwoord dat je tijdens de registratie hebt gekozen)

Zo, nu je bekend bent het het IDENTIFY/inlog-proces, kan je ook enkele extra opties instellen.

Stap Vijf: Instellen van KILL en andere opties

Met de standaard instellingen, zal er niets gebeuren als iemand anders je nickname probeert te gebruiken. De gebruiker zal alleen een waarschuwing krijgen dat de nickname geregistreerd is, meer niet.
Wil je er echter voor zorgen dat niemand anders zomaar zonder in te loggen met jouw wachwoord, je nickname kan gebruiken, dan moet je de KILL-optie instellen.

NickServ's HELP over de KILL-optie (/msg NickServ HELP SET KILL)
 [NickServ] Gebruik: SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}
 [NickServ]
 [NickServ] Zet de automatiche beschermingsoptie voor je nick aan of uit.
 [NickServ] Met bescherming aan, krijgt elke gebruik met jouw nick een
 [NickServ] minuut om zich te identificeren of om zijn/haar nick te
 [NickServ] veranderen. Is geen van beiden gebeurd in die minuut, dan zal
 [NickServ] NickServ een nick-verandering forceren.
 [NickServ]
 [NickServ] Als je QUICK kiest, zal de gebruiker maar 20 seconden hebben
 [NickServ] om zijn/haar nick te veranderen in plaats van de gebruikelijke
 [NickServ] 60. Als je IMMED kiest, zal de nick meteen worden aangepaast
 [NickServ] zonder enige waarschuwing vooraf of kans om zijn/haar nick
 [NickServ] te wijzigen; gebruik deze optie alleen wanneer noodzakelijk.
 [NickServ] Deze optie kan ook uitgeschakeld zijn door de netwerk
 [NickServ] administrators.

Zo, wat betekent dit allemaal?
In het kort betekent het dat als iemand niet het NickServ IDENTIFY-commando voor je geregistreerde nickname (waarvoor KILL aanstaat) gebruikt, dat de nickname van die persoon dan na enige tijd veranderd wordt in: GuestXXXXX (waar XXXX gelijkstaat aan een willekeurig getal).

Zoals je kunt zien, zijn er 4 verschillende opties mogelijk:

/msg NickServ SET KILL ON
hiermee wordt de KILL-functionaliteit aangezet met een identificeertijd van 60 seconden.
De persoon heeft dus 60 seconden de tijd om te identificeren voor de nickname.
/msg NickServ SET KILL QUICK
hiermee wordt de KILL-functionaliteit aangezet met een verkorte identificeertijd van 20 seconden. De persoon heeft dan dus maar 20 seconden de tijd om te identificeren voor de nickname.
/msg NickServ SET KILL IMMED hiermee wordt de KILL-functionaliteit aangezet met een onmiddelijke identificeertijd van 1 seconde. De persoon moet dan na kiezen van haar nickname ONMIDDELIJK identificeren voor de nickname.
WAARSCHUWING: Dit is een nogal gevaarlijke optie, aangezien je ONMIDDELIJK moet inloggen,
wat eigenlijk alleen kan met behulp van geautomatiseerde scripts,
en is dan ook ERG AFGERADEN voor normale gebruikers!!

/msg NickServ SET KILL OFF dit zal de KILL-functionaliteit voor de nickname uitschakelen.

Er zijn nog meer handige opties en instellingen te vinden met behulp van het volgende commando:

/msg NickServ HELP SET

en teven nog meer met:

/msg NickServ HELP

Een andere nog handige functionaliteit die door NickServ wordt aangeboden, is het NickServ GROUP commando om meerdere nicknames aan je account te verbinden.
Je kan meer informatie over dit commando opvragen met door het volgende commando:

/msg NickServ HELP GROUP

in je chatscherm te tikken.
Ik zal proberen er later ook een wiki-pagina over te schrijven.