NL/Silence

From Chat4AllFAQ
Jump to: navigation, search

Intro

Word je lastig gevallen met privé berichten van die ene vervelende gebruiker? Er is een oplossing voor via een bestaand server-commando! Het zogenaamde SILENCE commando.

Laten we zien wat

 /HELPOP SILENCE

hierover te vertellen heeft:

 Silence 
-
Ignores messages from a user or list of users at the Server itself.
-
Syntax: SILENCE +nickname (Adds a nickname to SILENCE list)
SILENCE -nickname (Removes a nickname from the SILENCE list)
SILENCE (Lists the current SILENCE list)

Uitleg

In begrijpelijk Nederlands, wat betekent dit? Nou, je kan Nicknames of (gemaskeerde, wat dus wildcards toestaat) IPs/Hostnames (de unieke internet-addressen van een gebruiker) toevoegen aan deze Silence lijst.

Zodra iemands hostmask overeenkomt met een item op die lijst, dan kan die persoon jou geen privé berichten of privé notices versturen.

Hoe te gebruiken

Dit klinkt allemaal erg fijn, maar hoe dit te gebruiken? Het is vrij simpel.

Laten we ervanuit gaan dat er een gebruiker genaamd Snoepreep is, dit jou vervelende privé berichten stuurt. Laten we dat stoppen door deze persoon aan onze SILENCE lijst toe te voegen:

Toevoegen via Nickname

De makkelijkste oplossing is om dit via de nickname van de persoon te doen. Dit werkt zolang de gebruiker zijn/haar nickname niet verandert. Om de gebruiker Snoepreep aan je SILENCE lijst toe te voegen aan de hand van de nickname, tik je het volgende commando in, gevolg door de Enter/Return toets:

 /SILENCE +Snoepreep

Het plus-teken (+) is nodig en geeft aan dat we de persoon willen toevoegen aan de lijst. Als alles goed is gegaan, zie je de volgende melding in je status scherm verschijnen:

 YourNickname SILENCE +Snoepreep!*@*

Nu zal niemand met de nickname Snoepreep meer in staat zijn om privé berichten of notices naar jou te sturen. Je zal echter nog wel berichten van ze zien verschijnen in de kamers die je met ze deelt.

Toevoegen via Hostname

Stel dat deze gebruiker elke keer zijn/haar nickname verandert om je stilte-behandeling te omzeilen. In dat geval is het nog steeds vrij makkelijk om die gebruiker te blokkeren. Hiervoor heb je het (gemaskeerde) IP of Hostname van de gebruiker nodig. Het maakt niet uit of het een gemaskeerde hostname/IP, virtuele host (VirtualHost/Vanityhost) of een echt IP-adres/hostname is. Je kan dit verkrijgen door een /WHOIS te doen op de persoon:

 /WHOIS Snoepreep
   - ---«( /whois Snoepreep )
- Naam: Raiders of the Candyshop
- Adres: snoepje@Chat4all-CB236AA6.AOL.com - Kamers: *#lounge @#myRoom - Locatie: Commercial - Server: irc.chat4all.org - Server Info: Chat4All - Status: Normale Chatter - ---«( end off /whois )

(LET OP: Dit kan er anders uit zien, afhankelijk van de IRC Client die je gebruikt en eventueel de scripts die je toegevoegd hebt...)

Okay, dus de hostmask van de gebruiker is snoepje@Chat4all-CB236AA6.AOL.com. Laten we dit toevoegen aan onze SILENCE lijst:

 /SILENCE +*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com
 YourNickname SILENCE +*!*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com

Zoals je kunt zien, staat het bovenstaande commando het gebruik van wildcards (*) toe in de hostmask. NOp de plaats van zo'n sterretje mag van alles staan. Het sterretje vervangt dat deel van het adres. Nu is het voor niemand die vanaf die hostname verbonden is, mogelijk om je een privé bericht of notice te sturen.

Lijst opvragen

Naast het toevoegen van nicks en hosts, kan je ook de SILENCE lijst opvragen. Hiervoor gebruik je heel simpel hetzelfde commando zonder enige parameters:

 /SILENCE

Dit geeft ongeveer het volgende terug:

 -
 YourNickname *!*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com
 YourNickname Snoepreep!*@*
 End of Silence List
 

Zoals je ziet, is zowel de hostname als de nickname aanwezig op de lijst.

Verwijderen via Nickname

Laten we nu eerst die Snoepreep via de nickname weer verwijderen van de Silence lijst met het volgende commando:

 /SILENCE -Snoepreep

Het min-teken (-) geeft aan dat we de nickname willen verwijderen van de lijst. Je krijgt nu ongeveer het volgende als bevestiging van het commando terug:

 YourNickname SILENCE -Snoepreep!*@*

Verwijderen via Hostname

Je kan ook de hostmask (*!*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com) weer verwijderen van de Silence lijst met het volgende commando:

 /SILENCE -*!*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com

Ook hier geeft het min-teken (-) weer aan dat we de hostmask willen verwijderen van de lijst. Je krijgt nu ongeveer het volgende als bevestiging van het commando terug:

 YourNickname SILENCE -*!*@Chat4all-CB236AA6.AOL.com

Ignore

Als je alle berichten van een persoon wilt blokkeren (dus ook die in de kamers die je met die persoon deelt), dan moet je kijken welke mogelijkheden je IRC client aanbiedt. De meeste IRC-clients bieden deze functionaliteit via het /IGNORE commando aan. Let op dat het /silence commando een server-sided feature is (en dus niet afhankelijk is van je IRC-client, maar door de IRC server aangeboden wordt). Het commando blokkeert alleen de privé berichten en privé notices van de persoon (of hostmask), terwijl het /ignore commando in veel gevallen ook de kamerberichten van die persoon kan blokkeren.

Kortom, voor meer informatie over het /ignore commando moeten we je verwijzen naar de handleiding van je IRC-client..